Pliki

 • Prosimy o przesłanie projektu wyłącznie w wersji wektorowej w skali 1:1 (jednostki – milimetry).
 • Preferowany format plików z projektami to CDR (CorelDraw).
 • Przyjmujemy również formaty: DXF, DWG, AI i EPS.
 • Rysunki techniczne, pliki PDF i zdjęcia mogą służyć wyłącznie jako materiał pomocniczy z wymiarami, głębokościami frezowania, przekrojami.
 • Wszystkie elementy do wycinania należy umieścić w jednym pliku.
 • Prosimy o nie nanoszenie wszystkich wymiarów. Wystarczy podać wymiar ogólny formatki lub jednego detalu i upewnić się że cały projekt jest w skali 1:1.
 • Do frezowania 3D akceptujemy pliki w formatach STEP (*.step, *.stp), IGES (*.iges, *.igs) oraz STL (*.stl). W pliku należy umieścić wyłącznie obiekty do frezowania.

Linie cięcia oraz elementy

 • Grubość linii powinna być włosowa lub wynosić 0,001 mm.
 • Wszystkie kontury do cięcia muszą być w postaci zamkniętego wektora.
 • Nie należy nakładać na siebie kilku duplikatów elementów lub linii.
 • Nie trzeba stosować wypełnienia elementów.
 • Wszystkie fonty (czcionki) powinny zostać przekształcone na krzywe.
 • Odległość między elementami – minimum 15 mm.
 • Minimalny margines od krawędzi materiału – 20 mm.

Warstwy

 • Linie cięcia powinny być wykonane na osobnej warstwie, najlepiej opisanej jako „kontur” lub „cięcie”.
 • Obiekty do frezowania zagłębień (wybierania) powinny być umieszczone na osobnej warstwie opisanej jako „wybieranie_5mm” lub „wyb_5mm”. Różne głębokości frezowania należy zaznaczyć różnymi kolorami i umieścić na różnych warstwach z odpowiednią nazwą.
 • Obiekty pomocnicze (obrysy, opisy, wymiary, itp.), które nie są przeznaczone do cięcia lub frezowania i mają jedynie funkcję informacyjną muszą mieć inny kolor i muszą znajdować się na osobnej warstwie (np, „wymiary”, „opisy”, „informacja”).

BACK